Những ngày không phải ngày mai

72

Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai, ngày hôm nay quá muộn, nhưng ngày mai tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Việc đó chưa hoàn thành, nhưng gần như là bắt đầu. Đây là cụm từ phổ biến và được rất nhiều người sử dụng. Vậy thuốc giải độc cho sự trì hoãn này là gì?

12736397_990845437651262_1255341963_n

Theo nhà tâm lý học Joseph Ferrải, sự trì hoãn mãn tính là một hành vi học và đó là lý do tại sao-thậm chí là nó không thể thay đổi một cách dễ dàng. Như là một bước đầu tiên bạn nên nhận ra, Ferrari đã đưa ra hai yếu tố đóng vai trò quan trọng cho vấn đề này. Một là, trên thực tế, không gì hơn là một lỗi lập dự toán. Bạn thường ước tính thời gian cho mình để hoàn thành một nhiệm vụ nhưng lại quên mất thời gian thực tế nhiệm vụ có thể được hoàn thành. Một yếu tố khác, đó là động lực của mỗi cá nhân. Tùy thuộc vào tâm trạng, việc trì hoãn có thể chấm dứt sớm hoặc kéo dài hơn thời hạn dự kiến.

Tiến sĩ Ferrari đã đưa ra được một số giải pháp nhằm khắc phục sự trì hoãn:

  1. Lập danh sách những gì cần làm.
  2. Viết một list về ý định.
  3. Mục tiêu thực tế có thể đạt được ở phía trước.
  4. Nhiệm vụ phía trước của bản thân đối với các vấn đề chưa được xác định rõ.
  5. Nâng cao nhận thức về các vấn đề cốt lõi.
  6. Hứa cho mình một phần thưởng khi hoàn thành công việc.
  7. Kéo ra khỏi danh sách của bạn những nhiệm vụ mà bạn sẽ không bao giờ thực hiện. Hãy thành thật với chính mình.
  8. Ước tính khoảng thời gian bạn thực hiện các nhiệm vụ. Sau đó nhân đôi thời gian này.

Hãy bắt đầu từ ngay hôm nay!

Theo Linh Hương